Συντήρηση Πισίνας

Προγράμματα συντήρησης πισίνας

Summer Pack : Οι επισκέψεις συντήρησης και ρίψης χημικών πραγματοποιούνται 2-3 φορές την εβδομάδα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η αρχή και το τέλος της σεζόν ορίζεται από τον πελάτη.

Winter Pack : Οι επισκέψεις συντήρησης και ρίψης χημικών πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα κατά τους χειμερινούς μήνες. Η αρχή και το τέλος της σεζόν ορίζεται από τον πελάτη

Σκούπισμα πυθμένα πισίνας.

Pool Vacuum : Το σκούπισμα του πυθμένα πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και 1 φορά την εβδομάδα κατά τους χειμερινούς.

Παρατηρήσεις

Η ρίψη χημικών, η συντήρηση και το σκούπισμα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρίας σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με την υπηρεσία. Οι ώρες επίσκεψης δύναται να προγραμματιστούν.

Πριν από τη ρίψη χημικών γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος της ποιότητας του νερού.

Το εξειδικευμένο προσωπικό σε κάθε επίσκεψη καθαρίζει τα φίλτρα της πισίνας, απομακρύνει τα επιπλέοντα σωματίδια και πραγματοποιεί ανάποδο φιλτράρισμα (backwash) στο μηχανοστάσιο της πισίνας όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο ανάλογα πάντα με τον εγκατεστημένο εξοπλισμό.

Ο ιδιοκτήτης της πισίνας οφείλει να διαμορφώσει το πρόγραμμα λειτουργίας της αντλίας της πισίνας σύμφωνα με τις προτάσεις του τεχνικού για την σωστή φίλτρανση του νερού.

Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες στον εξοπλισμό της πισίνας, παραταύτα το εξειδικευμένο προσωπικό είναι πάντα σε θέση να προτείνει λύσεις και να προμηθεύσει με όλων των ειδών προϊόντα γύρω από την πισίνα.

Navigation

ΧΗΜΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

  • Σταθεροποιητής Χλωρίου
  • Χλώριο Ταχείας Δράσης(ΣΟΚ)
  • Χλώριο Βραδείας Δράσης
  • Στερεό Μείωσης pH
  • Υγρό Μείωσης pH
  • Συμπυκνωμένο Αλγοκτόνο
  • Υγρό Κροκιδωτικό
  • Ταμπλέτες Χλωρίου Πολλαπλής Δράσης