Αντλίες Αντίστροφης Όσμωσης

 

Αντλία αντίστροφης όσμωσης

Αντλία κατάλληλη για σύστημα αντίστροφης όσμωσης.