Αυτόματες Μπαταρίες Φίλτρων

• Χειροποίητη αυτόματη πολυβάνα με 5 ηλεκτροβάνες για πολυεστερικά αμμόφιλτρα

• Περιέχει: πέντε (5) ηλεκτροβάνες πεταλούδα, σωλήνα  10atm εξαρτήματα PVC 16atm, βίδες DN934, ατσάλινα  παξιμάδια και ροδέλες

ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΥΝΔΕΣΗΡΟΗ
102.07.09AØ7517 m3/h
102.07.10AØ9020 m3/h
102.07.11AØ11022 m3/h
102.07.12AØ12528 m3/h
102.07.13AØ14043 m3/h
102.07.14AØ16046 m3/h
102.07.40Controller for automated bateries

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 2024