Αυτόματες Μπαταρίες Φίλτρων

• Χειροποίητη αυτόματη πολυβάνα με 5 ηλεκτροβάνες για πολυεστερικά αμμόφιλτρα

• Περιέχει: πέντε (5) ηλεκτροβάνες πεταλούδα, σωλήνα  10atm εξαρτήματα PVC 16atm, βίδες DN934, ατσάλινα  παξιμάδια και ροδέλες