Διάλυμα ρύθμισης pH / Rx

Διάλυμα ρύθμισης σε συσκευασία 50ml

ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
108.05.180pH 4
108.05.181pH 7
108.05.182pH 9
108.05.183Redox 468mv
108.05.184Redox 650mv
108.05.18512880 μS/CM
108.05.1861413 μS/CM

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 2024