1. Πολιτικός Μηχανικός

Σχετικά με την Εταιρεία

Με μια ιστορία 23 ετών, η OXYGON αποτελεί έναν εξέχον παίκτη στους τομείς της πισίνας, του υδρομασάζ και της επεξεργασίας νερού. Η πλούσια εμπειρία μας έχει διαμορφώσει σε ειδικούς, επιτρέποντάς μας να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσω ενός δυναμικού δικτύου Επίσημων Συνεργατών και ενεργού εξαγωγικού δραστηρίου σε 22 χώρες στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και τη Βόρεια Αμερική, η OXYGON προσαρμόζει τα προϊόντα της για να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις κάθε τοπικής αγοράς. Χάρη στην εσωτερική παραγωγική μας ικανότητα, έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύσσουμε προϊόντα βασισμένα στις προδιαγραφές των επαγγελματιών του χώρου.

 

Η Θέση

Μηχανικός με εξειδίκευση στην επίβλεψη κατασκευαστικών έργων.

 

Βασικές Ευθύνες

 • Αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση της κατασκευαστικής τοποθεσίας, επιβλέποντας τη διαδικασία από τις ανασκαφές έως την ολοκλήρωση του σχεδίου.
 • Αναθεώρηση και παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής για να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ακριβής εκτέλεση του έργου.
 • Ασκηση προσεκτικού ελέγχου στον προϋπολογισμό του έργου, εξασφαλίζοντας την επίτευξη των οικονομικών στόχων.
 • Διασφάλιση της ποιότητας των κατασκευαστικών έργων και της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές υλικών που χρησιμοποιούνται στην τοποθεσία.
 • Πραγματοποίηση μετρήσεων, ενδιάμεσων (μηνιαίων) / τελικών πιστοποιητικών εργασιών και πρωτοκόλλων πρακτικής ολοκλήρωσης προς τους υπο-εργολάβους.
 • Αναφορά εξελίξεων εργασίας, χρονοδιαγράμματος και οικονομικής προόδου του έργου στη διοίκηση.
 • Παρακολούθηση των κανόνων Υγείας & Ασφάλειας του προσωπικού.

 

Απαιτήσεις

 • Πτυχίο Πολιτικού/Μηχανολογικού Μηχανικού.
 • Ελάχιστη πενταετής εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα.
 • Πάθος για την εργασία στον τομέα της κατασκευής.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες σχεδιασμού και οργάνωσης.
 • Προχωρημένη χρήση  AutoCAD.
 • Ικανότητα να λειτουργεί καλά υπό πίεση.
 • Δυνατότητες διαχείρισης χρόνου.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης.
 • Δυνατότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και να συνεργάζεται αποτελεσματικά με την ομάδα.
 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης.

Τι Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας, με εξαιρετικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Δυνατότητες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.

Αίτηση και αποστολή βιογραφικού

Ευχαριστούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας.

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 2024