Σύστημα αντίθετης κολύμβησης OXYGON

Ισχυρός ανακυκλοφορητής με ισχυρό και οικονομικό κινητήρα
και θερμοπλαστικό περίβλημα. Όλες οι αντλίες δοκιμάζονται
σε κανονικές συνθήκες πριν την συσκευασία τους.

Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι:
• Κινητήρας υψηλής τεχνολογίας
• Σταθερή λειτουργία
• Βαλβίδα εκκένωσης
• Θερμοπλαστικό περίβλημα
• Κατάλληλο για πισίνες με λάινερ