Η επεξεργασία νερού αποτελεί εξειδίκευση της εταιρείας μας.

Η Oxygon προσφέρει ολοκληρωμένες και υπεύθυνες λύσεις στην επεξεργασία νερού που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την κερδοφορία του πελάτη.

Οι σύγχρονες προδιαγραφές για την ποιότητα του πόσιμου νερού απαιτούν ένα επίπεδο επεξεργασίας ανάλογα με την προέλευση του και την κατάσταση της πηγής υδροληψίας. Στις περιπτώσεις που το νερό προέρχεται από γεωτρήσεις με υγιές υπόστρωμα, η ελάχιστη επεξεργασία είναι η προληπτική απολύμανση και ένα βασικό σύστημα φίλτρανσης. Ωστόσο σε περιπτώσεις που το νερό προέρχεται από άλλες, μη ελεγμένες πηγές, απαιτούνται πιο σύνθετες εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ άλλων είναι:

και φυσικά Εγκατάσταση Φίλτρων και after-sales service.

Φίλτρο Νερού για το σπίτι

Πιθανοί παράγοντες αλλοίωσης της ποιότητας του νερού θα μπορούσαν να είναι οι σωληνώσεις και τα ντεπόζιτα τα οποία είναι εκτεθειμένα σε περιβαλλοντικές συνθήκες και δεν συντηρούνται.

Έτσι, μπορεί να προκαλέσουν κακοσμία, άσχημη γεύση και  παθογόνα στο νερό.

Ένα πιστοποιημένο οικιακό φίλτρο, εξασφαλίζει άριστη ποιότητα νερού κατευθείαν από τη βρύση. Απομακρύνει τα στερεά, τα χημικά, τους μολυσματικούς μικροοργανισμούς και όλα τα επιβλαβή στοιχεία που πιθανόν να υπάρχουν στο νερό. Η πιστοποίηση από τον οργανισμό NSF διασφαλίζει ότι το προϊόν λειτουργεί σύμφωνα με τον πραγματοποιηθέντα έλεγχο.

Η μόνη προϋπόθεση είναι η περιοδική αλλαγή των αναλώσιμων τμημάτων του.

Η τοποθέτηση ενός φίλτρου νερού καλής ποιότητας διευκολύνει τους καταναλωτές ενώ ταυτόχρονα μειώνει τα έξοδα τους. Επιπλέον, με τα φίλτρα νερού οι καταναλωτές έχουν πιο καθαρό νερό κατευθείαν από την βρύση, όχι μόνο για να πιουν αλλά και για να πλύνουν τα φρούτα, τα λαχανικά και για να μαγειρέψουν.

Πιο σύνθετες εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού απαιτούνται τις περισσότερες φορές και σε χώρους μαζικής εστίασης.

Η επεξεργασία νερού σε ένα οποιοδήποτε χώρο μαζικής εστίασης (π.χ. καφετέρια, μπαρ, εστιατόριο, κ.λ.π.)  αναβαθμίζει τις υπηρεσίες αυτού και ταυτόχρονα επιτυγχάνει μείωση κοστολογίων.

Προβλήματα & Λύσεις Νερού Καφετέριας – Μπαρ – Εστιατορίου

Με τον όρο «προβλήματα» αναφερόμαστε σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές παράμετροι του νερού, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην συνολική λειτουργία ενός οποιουδήποτε χώρου μαζικής εστίασης.

Πως να επιλέξω την κατάλληλη συσκευή;

Το εργαστήριό μας προτείνει την ακόλουθη διαδικασία:

Οι προτάσεις αυτές βασίζονται στα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το δείγμα που θα μας αποστείλετε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *