Φιλτροθήκη Big Blue
10”x4.5”

Τοποθετείται στην κεντρική παροχή. Έχει την δυνατότητα να ενωθεί με
περισσότερες φιλτροθήκες δίνοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα
επεξεργασίας νερού 2,3,4 κλπ σταδίων. Διαθέτει δακτύλιο στεγανοποίησης.
Δέχεται φίλτρα πολυπροπυλενίου, ενεργού άνθρακα και άλλα φίλτρα
μεγέθους 10”x4.5” που κυκλοφορούν στην αγορά.