Κουπαστή MaxiΚουπαστές πισίνας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304. Όλες οι κουπαστές είναι κατασκευασμένες
από σωλήνα διαμέτρου Ø43mm Χ 1,2 mm.
Οι κουπαστές παρέχονται πλήρεις με όλα τα εξαρτήματα σε ένα κουτί για εύκολη εγκατάσταση.