Ηλεκτρονικό Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο κεντρικής παροχής
Πλήρως προγραμματιζόμενο
Χρήση με μετασχηματιστή ή μπαταρία
Διαθέτει φίλτρο σίτας με διαβάθμιση 2-15μm
Θερμοκρασία λειτουργίας 5°C-49°C
Πίεση λειτουργίας 1-6 bar
Μεγιστη ροή: 8 m3/hr
Power 1W

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 2024