Φίλτρο in-line ενεργού άνθρακα
2 σε 1 GAC, fiber 0.1 μm

• Περιέχει 2 διαδοχικά στάδια φίλτρανσης, με το πρώτο να είναι ενεργός
άνθρακας σε μορφή κόκκου και το δεύτερο μεμβράνη διαπερατότητας 0.1 μm.

• Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τελικό στάδιο φίλτρανσης.

• Αφαιρεί χλώριο, πτητικές ενώσεις, φυτοφάρμακα όπως και το 100%
των μονοκυτταρικών βακτήριων.

Προτεινόμενη διάρκεια ζωής: 3.000lt , ανάλογα με την ποιότητα
του νερού της εγκατάστασης.

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 2024