Γωνίες Καναλιού Υπερχείλισης

ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΑΧΟΣ
104.06.42Γωνία καναλιού 45ο145mm
104.06.43Γωνία καναλιού 45ο195mm
104.06.44Γωνία καναλιού 45ο245mm
104.06.45Γωνία καναλιού 45ο300mm
ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΑΧΟΣ
104.06.46Γωνία καναλιού 90ο145mm
104.06.47Γωνία καναλιού 90ο195mm
104.06.48Γωνία καναλιού 90ο245mm
104.06.49Γωνία καναλιού 90ο300mm

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 2024