Αυτόματες Πολυβάνες Φίλτρων

AS Series

MD Series

Αυτόματη πολυβάνα πλευρικής σύνδεσης με κοντρόλερ Πίεσης και Χρόνου λειτουργιών.

Ρυθμίσιμες περίοδοι Backwash και Rinse.