Πολυεστερικό προκατασκευασμένο μηχανοστάσιο πισίνας

Rock Series

Προκατασκευασμένο πολυεστερικό μηχανοστάσιο.

Περιλαμβάνει:

-Αμμόφιλτρο με  πολυβάνα

– Αντλία

– Όλες τις απαραίτητες συνδέσεις και βάνες

– Μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας

– Δυνατότητα προεγκατάστασης ηλ. Πίνακα, ηλεκτρόλυσης, UV, δοσομετρικής, κ.λ.π