Πολυεστερικό προκατασκευασμένο μηχανοστάσιο πισίνας

Rock Series

Προκατασκευασμένο πολυεστερικό μηχανοστάσιο.

Περιλαμβάνει:

  • Αμμόφιλτρο με  πολυβάνα
  • Αντλία
  • Όλες τις απαραίτητες συνδέσεις και βάνες
  • Μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας
  • Δυνατότητα προεγκατάστασης ηλ. Πίνακα, ηλεκτρόλυσης, UV, δοσομετρικής, κ.λ.π

Rock Pump Rooms

ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΡΟΗΔΙΑΣΤΑΣΗ
104.26.20Ø400-450, 0,50hp8-10 m3/h1,32 X 1,34 X 0,98
104.26.21Ø500-535, 0,75hp10-12 m3/h1,32 X 1,34 X 0,98
104.26.22Ø600-650, 1,00hp12-22 m3/h1,32 X 1,34 X 0,98
104.26.26EMPTY-1,32 X 1,34 X 0,98
104.26.26ΝEMPTY-1,55 X 1,56 X 1,37

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 2024