Αντλία Storm με προφίλτρο

Ισχυρός ανακυκλοφορητής με ισχυρό και οικονομικό κινητήραΙσχυρός ανακυκλοφορητής με ισχυρό και οικονομικό κινητήρα και θερμοπλαστικό περίβλημα.
Όλες οι αντλίες δοκιμάζονται σε κανονικές συνθήκες πριν την συσκευασία τους.
Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι:

• Κινητήρας υψηλής τεχνολογίας
• Σταθερή λειτουργία
• Βαλβίδα εκκένωσης
• Θερμοπλαστικό περίβλημα