Σύστημα φίλτρανσης κάτω πάγκου
Premium 2 σταδίων

Το σύστημα παρέχει διπλή φίλτρανση ενεργού άνθρακα.
Προσφέρει άμεσα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χώμα, σκουριά,
χλώριο, φυτοφάρμακα, χημικές και οργανικές ενώσεις, ορισμένα βαρέα
μέταλλα καθώς και παράσιτα και μικροσωματίδια έως και 0.5μm.
Τα φίλτρα είναι πιστοποιημένα από τον NSF.

Περιέχει:

– Βρυσάκι κουζίνας κεραμικό με πλαστικό διακόπτη.
– 1ο Στάδιο: Φίλτρο ενεργού άνθρακα GAC από κέλυφος καρύδας
που αφαιρεί αιωρούμενα στερεά, ιζήματα και μέρος του χλωρίου.
– 2ο Στάδιο: Φίλτρο ενεργού άνθρακα τελικού σταδίου διαπερατότητας
0.5μm που αφαιρεί το μεγαλύτερο ποσοστό χλωρίου, χημικών ενώσεων,
φυτοφαρμάκων, δυσάρεστης οσμής και γεύσης.
– Εξαρτήματα σύνδεσης, ρακόρ, βανάκι, στήριγμα τοίχου.

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 2024