Ψηφιακό φωτόμετρο Scuba II

Φωτόμετρο ιδανικό για την χρήση σε καλιμπράρισμα των οργάνων μέτρησης.
Μνήμη των δέκα τελευταίων μετρήσεων

Κωδικός 108.05.81