Σύστημα φίλτρανσης και αποσκλήρυνσης
Soft 3 σταδίων

Το σύστημα προσφέρει ταυτόχρονα φίλτρανση και αποσκλήρυνση του νερού.

Παρέχει άμεσα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χώμα, σκουριά, χλώριο,
φυτοφάρμακα, χημικές και οργανικές ενώσεις, καθώς και ορισμένα
βαρέα μέταλλα, παράσιτα και μικροσωματίδια έως 0.5μm.
Τα φίλτρα είναι πιστοποιημένα από τον NSF.

Περιέχει:

– Βρυσάκι κουζίνας με πλαστικό διακόπτη
– 1ο Στάδιο: Φίλτρο ιζημάτων, σκουριάς και μικροσωματιδίων 5μm
– 2ο Στάδιο: Φίλτρο ρητίνης αποσκλήρυνσης 10 ‘‘
– 3ο Στάδιο: Φίλτρο ενεργού άνθρακα τελικού σταδίου 0.5μm
– Eξαρτήματα σύνδεσης, ρακόρ, βανάκι, στήριγμα τοίχου

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 2024