Φωτιστικό πισίνας LED τύπου Σποτ

ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΧΡΩΜΑΠΙΣΙΝΑΣWATT
105.01.53spot LED light, 450lm, 24ledsCool WhiteΣκυρόδεμα6w/12v AC
105.01.54spot LED light, 450lm, 24ledsCool WhiteΣκυρόδεμα9w/12v AC
105.01.55spot LED light, 450lm, 24ledsCool WhiteΣκυρόδεμα12w/12v AC
105.01.56spot LED light, 450lm, 24ledsRGBΣκυρόδεμα6w/12v AC
105.01.57spot LED light, 450lm, 24ledsRGBΣκυρόδεμα9w/12v AC
105.01.58spot LED light, 450lm, 24ledsRGBΣκυρόδεμα12w/12v AC
105.01.59PVC Niche with cable sealer

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 2024