Ανελκυστήρας πισίανς B2 Series

Χαρακτηριστικά:

• Ανέλκυση εώς 150κγρ και 120κγρ.
• Απαραίτητη παροχή νερού με 5,5 bar πίεση για την λειτουργία στα 150κγρ
• Απαραίτητη παροχή νερού με 3,5 bar πίεση για την λειτουργία στα 120κγρ
• Δεξιόστροφη περιστροφή 170Ο
• Ακτίνα περιστροφής 700mm
• Ο χειρισμός βρίσκεται στα δεξιά του χρήστη.
• Το κάθισμα επιτρέπει κάθετη κίνηση εώς 1,6μ.
Συνήθως είναι στο +0,53μ πάνω από την στάθμη του νερού και -0,53μ κάτω.
• Μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε είδους πισίνα καθώς
όλα τα εξαρτήματα είναι προσαρμόσιμα.