Συστήματα Ηλεκτρόλυσης Άλατος

Two columns
Vertical
Horizontal
Σύστημα Υπολογισμού Ηλεκτρόλυσης Άλατος
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Your service request has been completed!
We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

SR Series

Ηλεκτρόλυση άλατος SR Series για μικρές πισίνες και υδρομασάζ

05 – 7,5 – 10 gr/h

EC Series

Η ιδανική λύση ηλεκτρόλυσης άλατος για πισίνες μέχρι 100μ3

08 – 12 – 16 – 20 gr/h

QC Series

Ηλεκτρόλυση άλατος για μεσαίου και μεγάλου μεγέθους πισίνες

20 – 30 – 50 gr/h

Ταμπλέτες Άλατος

Ταμπλέτες άλατος 99,99% καθαρότητας