Σύστημα Αποσκλήρυνσης
Saturn
Softener System

Συστήματα μείωσης έως και 90% της σκληρότητας του νερού μέσω της ιοντοανταλλαγής.
Το σκληρό νερό δημιουργεί προβλήματα σε πλυντήρια, λέβητες, συσκευές σιδερώματος, παγομηχανές,
βρύσες, μηχανές καφέ, επαγγελματικούς φούρνους, πλυντήρια αυτοκινήτων καθώς και επικαθίσεις
σε ολόκληρο το σύστημα ύδρευσης.

Περιλαμβάνει:

– Αποσκληρυντή
– Ηλεκτρονική ογκομετρική κεφαλή
– Δοχείο άλμης
– Ρητίνη