Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης
Oxygon HERA®300, HERA®400 & HERA®500

 

HERA 300, HERA 400 & HERA 500

Τα HERA 300, 400 & 600 είναι συστήματα αντίστροφης όσμωσης, με δοχείο διαστολής 12 λίτρων, κατασκευασμένα μέσα σε χαλύβδινο πλαίσιο, ικανά να βελτιώσουν τα οργανοληπτικά και χημικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού, μειώνοντας την περιεκτικότητα σε άλατα, διασφαλίζοντας παράλληλα βακτηριολογική ασφάλεια.

Μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε σπίτια είτε σε επαγγελματικό περιβάλλον.

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 2024