Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης
Oxygon HERA®600 & HERA®800

 

HERA 600 & HERA 800

Τα HERA 600 & HERA 800 είναι συστήματα αντίστροφης όσμωσης, για άμεση παραγωγή, κατασκευασμένα μέσα σε χαλύβδινο πλαίσιο, ικανά να βελτιώσουν τα οργανοληπτικά και χημικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού, μειώνοντας την περιεκτικότητα σε άλατα, διασφαλίζοντας παράλληλα βακτηριολογική ασφάλεια. 

Μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε σπίτια είτε σε επαγγελματικό περιβάλλον.